Søg

ISLAMS TROSLÆRE

Opdateret: 6. jan. 2019

Islams troslære er den anden del af islams grundlæggende lære. Den er, som navnet antyder, det som en muslim fuldt og fast skal tro på. Den udgøres af de følgende 6 artikler:


Én Gud

Den første artikel er at tro fuldt og fast på Guds absolutte enhed. Det er en enhed, der er udelelig, og som ikke kan mangfoldiggøres, og hvormed man ikke kan gå på kompromis. Eksempelvis tager den islamiske lære afstand fra tre-enighedslæren (hvor én er tre og tre er én).


Englene

Englene er åndelige væsner, der er skabt af Gud. Der findes utallige engle, som alle har fået tildelt hver sin opgave. Nogle engle sørger for at opretholde naturlovene, andre virker som overbringere af Guds åbenbaring til mennesket og endnu andre har ansvaret for liv eller død osv. De adlyder Gud og har ikke fået evnen til at vælge (i modsætning til mennesket). De kan således ikke gøre andet end, hvad Gud har befalet dem. De 4 mest kendte engle er Gibraeel, Mikaeel, Izrafeel og Israeel.

Alle muslimer er enige om englenes eksistens. Dog er der er forskellige meninger blandt muslimer angående deres væsen. Nogle opfatter dem bogstaveligt som bevingede fysiske væsner i forskellige skikkelser, mens andre ser dem som en metaforisk beskrivelse af nogle mere subtile kræfter, som på Guds befaling kan synliggøre sig i visse former i forskellige situationer (Ahmadi’erne forstår dem som sidstnævnte).


Bøgerne

Gud sender fra tid til anden sin retledning til menneskene. Denne retledning bliver overbragt til menneskene af Guds profeter i form af love og regler. Disse regler og love udgør Allahs bøger (de skal altså ikke tages bogstaveligt som fysiske bøger). En muslim er forpligtet til at tro på alle Guds bøger. De mest kendte af disse bøger er Koranen åbenbaret til profeten Muhammad(sa), ‘Det nye testamente’ åbenbaret til profeten Jesus(as), ‘Salmerne’ åbenbaret til profeten David(as), Tora’en åbenbaret til profeten Moses(as) og skriftrullerne åbenbaret til profeten Abraham(as).

Muslimer mener dog, at de tidligere bøger, med undtagelse af Koranen, ikke længere findes i deres originalversion. Muslimer anser Koranen for at være den sidste og fuldstændige bog, som indbefatter alt det nødvendige fra de tidligere bøger samt noget nyt, og der vil således ikke komme flere bøger.


Profeterne

Profeter i islam er Guds udvalgte mennesker, hvis formål er at lede menneskeheden til Gud. De skal således overbringe den guddommelige åbenbaring og samtidig være det bedste forbillede for menneskene vedrørende moralsk og åndelig adfærd ved på bedste vis at efterleve den åbenbaring de har modtaget.

Nogle af de mest kendte profeter i islam er Adam(as), Noa(as), Abraham(as), Moses(as), Jesus(as) og selvføgelig Muhammad(sa). I alt er 28 profeter nævnt ved navn i Koranen.

Herudover er der ifølge islam blevet sendt en profet til alle folkeslag. Islam lærer at 124000 forskellige profeter er blevet sendt til forskellige folkeslag siden Adam(as), og pålægger muslimer at tro på dem alle.


Dommens dag

Denne trosartikel indbefatter, at ethvert individ skal stå til ansvar for sine gerninger efter døden. Enhver persons sjæl bliver i dette liv påvirket og ‘formet’ af de gerninger, som vedkommende udøver – enten til en sund sjæl eller en usund sjæl. Dette vil så have indflydelse på, hvor godt sjælen vil kunne tilpasses det kommende liv, og afhængigt af dette vil man skabe paradis eller helvede for sig selv.

Man bør således som muslim være bevidst om konsekvenserne af sine handlinger og udøve dem således, at de stiller Gud tilfreds og skaber paradis for en i det kommende liv.


Guds forudbestemmelse

Denne kan deles op i 2 dele; naturlovene og Guds særlige forudbestemmelse.

Gud har forudbestemt virkningen af handlingerne i dette liv gennem naturlovene. Eksempelvis, hvis man stikker hånden i ilden, så brænder man sig, hvis man træder ud fra en højde, så falder man nedad, hvis man motionerer, så holder man sig sundere. Disse er blot nogle få basale eksempler, og den eneste lov, som er prædetermineret i forhold til dette er, at den som efter studie af naturens love lever ‘med’ disse, vil have fremskridt.


Den anden slags forudbestemmelse gør sig gældende i forbindelse med religion. Denne betegnes i Koranen som Guds ‘sunna’ (sædvane) og er bl.a. den forudsigelse, at Guds sendebud altid vil sejre, hvad enten de accepteres eller ej. Hvis de ikke accepteres, er det modstandernes plan, som fejler. Guds budskab vil således altid nå sit mål.

Nogle muslimer medregner dog ikke denne artikel i troslæren (ahmadiyya-muslimer gør).

547 visninger5 kommentarer

Seneste blogindlæg

Se alle